Umetniški simpozij

LIKOVNI EKOUmetniški simpozij Likovni eko je projekt Kulturnega društva VNL. Prvič smo ga realizirali leta 2019 in je nekakšno nadaljevanje projekta Kocjančiči 2009, kjer sta bili glavni temi reciklaža in land art. 

Simpozij je namenjen umetnikom vseh umetniških zvrsti iz Slovenije in tujine. Poudarek projekta je osveščanje o varstvu okolja in ekologije s pomočjo umetnosti in kulture v lokalnem okolju in na ravni države.

S projektom stremimo k inkluzivni metodiki umetniškega udejstvovanja in s tem spodbujamo ustvarjalno dejavnost in kritično presojanje stanja na področju ekologije ožjega in širšega okolja.S klikom na fotografije si preberite več:
 

http://www.pisarnavnl.si/umetniski-simpozij-likovni-eko

O kulturnem društvu VNL

Kulturno društvo VNL, Associazione culturale VNL, je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje ljudi, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničujemo svoje interese na področju literature, pisanja člankov, objave javnih dogodkov, umetniške fotografije in druge vizualne umetnosti, ki prispevajo k bogatenju kulturnega življenja v ožjem in širšem okolju. VEČ.
Za dodatne informacije pišite na info@inovelmedia.si.